1

عملگرهای بیتی Shift (<<, >>) اولویت بیشتری نسبت به عملگر بیتی And(&) دارند.

  • False

  • True

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.