1

خروجی کد زیر چیست؟

 

11 فرا لرن

  • Salary: 12000 Salary: 8000

  • Salary: 8000 Salary: 12000

  • برنامه با خطا مواجه شد

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.