1

خروجی کد زیر چیست؟

 

12 فرا لرن

  • JamesJamesJamesJamesJamesJames

  • JamesJamesJamesJamesJames

  • Error: invalid syntax

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.