1

خروجی کد زیر چیست؟

 

14 فرا لرن

  • {‘Vicki’, ‘Jodi’, ‘Garry’, ‘Eric’}

  • {‘Jodi’, ‘Vicki’, ‘Garry’, ‘Eric’}

  • برنامه با خطا مواجه شد

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.