1

خروجی کد زیر چیست؟

 

16 فرا لرن

  • برنامه با خطا مواجه شد

  • [‘Jon’, ‘Kelly’, ‘Scott’, ‘Jessa’]

  • [‘Jon’, ‘Kelly’, ‘Jessa’, ‘Scott’]

  • [‘Jon’, ‘Scott’, ‘Kelly’, ‘Jessa’]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.