1

عملگر in برای بررسی اینکه آیا مقداری در یک محفظه شی تکرارپذیر مانند یک لیست وجود دارد یا خیر استفاده می شود. اگر متغیری را در توالی مشخص شده یافت، نتیجه به چه شکلی خواهد شد؟

  • True

  • False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.