1
visibility

آیا می توانیم از بلوک “else” برای حلقه for استفاده کنیم؟

 

3 فرا لرن

  • No

  • Yes

می توانیم بعد از پایان حلقه for و حلقه while از بلوک else استفاده کنیم. بلوک else برای بررسی موفقیت آمیز بودن یک حلقه استفاده می شود. اگر حلقه بدون هیچ مشکلی با موفقیت اجرا شود، بلوک else اجرا می شود.

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.