1

کدام عملگر در لیست زیر اولویت بیشتری دارد؟

  • % (Modulus)

  • & (BitWise AND)

  • ** (Exponent)

  • > (Comparison)

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.