1

رشته در پایتون تغییرناپذیر است؟

هر بار که رشته را تغییر می دهیم، پایتون همیشه یک رشته جدید ایجاد می کند و یک رشته جدید به آن متغیر اختصاص می دهد.

  • True

  • False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.