1

تمام گزینه های صحیح را برای حذف علائم کلیدی از دیکشنری انتخاب کنید.(چندتا گزینه را میتوانید انتخاب کنید)

  • student.pop(“marks”)

  • del student[“marks”]

  • student.remove(“marks”)

  • student.popitem(“marks”)

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.