1

روش صحیح دسترسی به value در history را انتخاب کنید.

 

5 7 فرا لرن

  • sampleDict[‘class’][‘student’][‘marks’][‘history’]

  • sampleDict[‘class’][‘student’][‘marks’][1]

  • sampleDict[‘class’][0][‘marks’][‘history’]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.