1

راه های صحیح برای بدست آوردن مقدار کلید را انتخاب کنید.(چند گزینه را میتوانید انتخاب کنید)

  • m = student.get(2)

  • m = student.get(‘marks’)

  • m = student[2]

  • m = student[‘marks’]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.