1

خروجی فراخوانی تابع زیر چیست؟

 

1 1 فرا لرن

  • 5

  • 15

  • (15 , 5)

  • syntaxError

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.