1

خروجی فراخوانی تابع ()add چیست؟

 

10 3 فرا لرن

  • 15

  • 8

  • (7 , 8)

  • SyntaxError

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.