1

خروجی فراخوانی تابع ()display_person زیر چیست؟

 

2 1 فرا لرن

  • TypeError

  • Emma

    25

  • name

    age

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.