1

کدام توضیحات برای یک تابع پایتون درست است؟ (چند گزینه هم میتوانید انتخاب کنید)

  • یک تابع پایتون می تواند تنها یک مقدار را برگرداند

  • یک تابع می تواند تعداد نامحدودی آرگومان بگیرد.

  • یک تابع پایتون می تواند چندین مقدار را برگرداند

  • تابع پایتون چیزی را بر نمی گرداند مگر اینکه یک عبارت بازگشتی را اضافه کنید

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.