1

با توجه به تابع زیر ()fun1 لطفاً همه فراخوانی های تابع صحیح را انتخاب کنید

 

5 2 فرا لرن

  • fun1(“Emma”, age=23)

    fun1(age =23, name=”Emma”)

  • fun1(name=”Emma”, 23)

  • fun1(age =23, “Emma”)

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.