1

خروجی فراخوانی تابع ()display زیر چیست؟

 

8 1 فرا لرن

  • TypeError

  • Kelly

    9000

  • (’emp’, ‘Kelly’)

    (‘salary’, 9000)

  • emp

    salary

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.