1

خروجی تابع ()range زیر چیست؟

 

12 3 فرا لرن

  • 0, 1, 2

  • 5-, 4-, 3-, 2-, 1-, 0, 1, 2

  • 4-, 3-, 2-, 1-, 0, 1, 2

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.