1

با توجه به ساختار if-else تودرتو در زیر، مقدار x پس از اتمام اجرای کد چقدر خواهد بود؟

 

7 2 فرا لرن

  • 2

  • 0

  • 3

  • 4

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.