1

خروجی تابع حلقه و ()range زیر چیست؟

 

8 2 فرا لرن

  • 4- , 3- , 1- , 2-

  • 3 , 2 , 1 , 0 , 1- , 2-

  • 0 , 1- , 2-

  • 4- , 3- , 2-

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.