1

خروجی زیر چیست؟

print(‘%x, %X’ % (15, 15))

  • 15 15

  • F F

  • f f

  • F f

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.