1

خروجی کد زیر چیست؟

 

5 1 فرا لرن

 • / PYnative 

  / is for 

  / Python Lovers 

 • // PYnative 

  // is for 

  // Python Lovers 

 • //PYnative // is for // Python Lovers

 • /PYnative / is for / Python Lovers

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.