1

در پایتون 3، از کدام توابع برای پذیرش ورودی از کاربر استفاده می شود؟

 

  • ()input

  • ()raw_input

  • ()rawinput

  • ()string

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.