1

تمام گزینه های صحیح را برای کپی کردن یک لیست انتخاب کنید.(چند گزینه را میتوانید انتخاب کنید)

aList = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’]

  • newList = copy(aList)

  • newList = aList.copy()

  • newList.copy(aList)

  • newList = list(aList)

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.