1

خروجی عملیات لیست زیر چیست؟

 

1 3 فرا لرن

  • [50 , 40 , 30 , 20]

    [40 , 30 , 20 , 10]

    [80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30]

  • [50 , 40 , 30]

    [40 , 30 , 20 , 10]

    [80 , 70 , 60 , 50 , 40]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.