1

خروجی لیست زیر چیست؟

 

12 4 فرا لرن

  • [16 , 12 , 8 , 28 , 24 , 20 , 4]

  • [28 , 24 , 20 , 4]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.