1

همه گزینه های صحیح را برای پیوستن دو لیست در پایتون انتخاب کنید.(چند گزینه را میتوانید انتخاب کنید)

  • newList = listOne + listTwo

  • newList = extend(listOne, listTwo)

  • newList = listOne.extend(listTwo)

  • newList.extend(listOne, listTwo)

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.