1

خروجی لیست زیر چیست؟

 

15 3 فرا لرن

  • [‘Hello Dear’, ‘Hello Bye’, ‘Good Dear’, ‘Good Bye’]

  • [‘Hello Dear’, ‘Good Dear’, ‘Hello Bye’, ‘Good Bye’]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.