1

خروجی لیست زیر چیست؟

 

8 3 فرا لرن

  • [50 , 40 , 30 , 20]

    [40 , 20 , 10]

  • [40 , 30 , 20 , 10]

    [50 , 30 , 20 , 10]

  • [40 , 30 , 20 , 10]

    [40 , 20 , 10]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.