1

خروجی زیر چقدر است؟

(abs(-45.300))

  • 45.3

  • 45.3-

  • 45.300-

  • 45.300

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.