1

خروجی تابع ()isinstance زیر چیست؟

 

2 3 فرا لرن

 • True

  False

  True

  True

 • True

  True

  True

  True

 • True

  False

  True

  False

 • True

  True

  True

  False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.