1

خروجی تبدیل عدد زیر چیست؟

z = complex(1.25)

  • (1.25+0j)

  • Value Error: Missing an imaginary part of a complex number

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.