1

خروجی فراخوانی تابع مقایسه اعداد زیر چیست؟

print( (1.1 + 2.2) == 3.3 )

  • True

  • False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.