1

خروجی فراخوانی تابع ()round زیر چیست؟

 

7 3 فرا لرن

 • 100.256

  100

 • 100.256

  100.000

   

 • 100.256

  100.0

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.