1

لطفاً عبارت صحیح را برای تخصیص مجدد یک متغیر سراسری “x” به 20 در داخل تابع ()fun1 انتخاب کنید.

 

10 1 فرا لرن

  • global x =20

  • global var x

    x = 20

  • global.x = 20

  • global x

    x = 20

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.