1

خروجی کد زیر چیست؟

print(bool(0), bool(3.14159), bool(-3), bool(1.0+1j))

  • False True False True

  • True True False True

  • True True True True

  • False True True True

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.