1

سینتکس کدام یک از رشته های زیر درست است؟

 

  • str1 = ‘Ault\\’Kelly’

  • str1 = ‘Ault\\’Kelly”

  • str1 = ‘Ault\’Kelly’

  • str1 = ‘Ault’Kelly”

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.