1

کدام یک از عملگرهای زیر بیشترین اولویت را دارد؟

  • not

  • and (&)

  • *

  • +

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.