1

خروجی زیر چیست؟

print(10 – 4 * 2)

  • 2

  • 12

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.