1

خروجی عملگر جمع (+) زیر چیست؟

 

5 فرا لرن

  • [40 , 30 , 20 , 10]

    [40 , 30 , 20 , 10]

  • [20 , 10]

    [40 , 30 , 20 , 10]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.