1

همه مواردی که برای مجموعه پایتون درست است را انتخاب کنید.(چند گزینه را میتوانید انتخاب کنید)

  • مجموعه ها بدون ترتیب هستند
    مجموعه اجازه تکرار نمی دهد
    مجموعه ها با {} نوشته می شوند 

  • مجموعه ها از اندیس ها پشتیبانی نمی کنند

    مجموعه قابل تغییر است

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.