1

متد ()symmetric_difference مجموعه‌ای را برمی‌گرداند که شامل همه آیتم‌ها از هر دو مجموعه است، اما نه آیتم‌هایی که در هر دو مجموعه وجود دارد.

  • False

  • True

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.