1

خروجی عملیات مجموعه زیر چیست؟

 

14 1 فرا لرن

  • {‘Yellow’, ‘Orange’, ‘Red’, ‘Black’, ‘Green’, ‘Blue’}

  • {‘Yellow’, ‘Orange’, ‘Black’, [“Blue”, “Green”, “Red”]}

  • TypeError: update() doesn’t allow list as a argument.

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.