1

تمام گزینه های صحیح را برای حذف “orange” از مجموعه انتخاب کنید.(چند گزینه را می توانید انتخاب کنید)

  • sampleSet.pop(“Orange”)

  • sampleSet.discard(“Orange”)

  • del sampleSet [“Orange”]

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.