1

خروجی کد زیر چیست؟

 

3 5 فرا لرن

  • { 1 ,‘PYnative’, [‘abc’, ‘xyz’] }

  • {1 ,  ‘PYnative’, [‘abc’, ‘xyz’], True }

  • TypeError

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.