1

متد ()union با حذف موارد تکراری، مجموعه جدیدی را با تمام آیتم‌های هر دو مجموعه برمی‌گرداند.

  • True

  • False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.