1

خروجی عملیات مجموعه زیر چیست؟

 

6 3 فرا لرن

  • {‘Yellow’, ”Black’, ‘Pink’, ‘Blue’}

  • {‘Pink’, ‘Blue’}

  • {‘Yellow’, ”Black’}

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.