1

خروجی کد زیر چیست؟

 

8 4 فرا لرن

  • {30 , 60 , 20 , 50 , 10 , 40}

  • {30 , 60 , 20 , 50 , ’10’ , 40}

  • {30 , 60 , 20 , 50 , ’10’ , 10 , 40}

  • SynatxError: Different types cannot be used with sets

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.