1

خروجی کد زیر چیست؟

 

9 6 فرا لرن

  • TypeError

  • {‘PYnative’, 1, (‘abc’, ‘xyz’), True}

  • {‘PYnative’, 1, (‘abc’, ‘xyz’)}

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.